Kabupaten KULON PROGO

Ringkasan APBD Kabupaten KULON PROGO

Kode Rekening Uraian Tahun Nominal
4 PENDAPATAN 2021 6,106,763,049.00
5 BELANJA 2021 6,544,015,312.00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2021 551,190,659.00
4 PENDAPATAN 2022 6,106,763,049.00
5 BELANJA 2022 6,544,015,312.00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2022 551,190,659.00